MicroAA Labs - villkor för hemsidan.

MicroAA Labs AB (”MicroAA Labs” eller ”Vi”) prioriterar säkerheten rörande dinapersonuppgifter vid användning av denna webbplats högt och tar ansvaret av dina personuppgifterpå allvar. I denna text informerar vi därför om vilka återfärder vi vidtar för att upprätt bra säkerhet,hur personuppgifterna hanteras, samt vilka typer av uppgifter vi sparar och varför.Vilka personuppgifter vi lagrarPersonuppgifter innefattar all typ av information som avser en fysisk person som är identifieradeller identifierbar.

Genom användning av sidan kan vi komma att lagra cookies (kakor) på hemsidan.

Genom användning av våra kontakt formulär kan vi komma att lagra, namn, telefon nummer, epost,IP adress, samt övrig data som du självmant lämnar till oss.Syftet med datanVi samlar anonym data om användare som besöker hemsidan för att kunna förbättra och förenklaanvändningen av sidan. Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du,fyller i formulär eller skickar e-post, när du beställer tjänster, kontaktar oss, gör förfrågningar omeller liknande då du själv valt att lämna informationen till oss. Personuppgifterna somkontaktuppgifter samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt, ellerenligt vad som krävs enligt lag, och sparas inte längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte.Uppgifterna kan komma att lagras i olika datasystem hos tredjepart.Delning till tredjepartDatabasen och dess innehåll med personuppgifter kan komma att delas med följande parter, länkleder till respektive parts policy.

Google Analytics (https://www.google.com/analytics/terms/us.html)
Agile CRM (https://www.agilecrm.com/privacy-policy)
Google Drive (https://www.google.com/drive/terms-of-service/)
Gmail (https://policies.google.com/privacy?hl=en)
Trello (https://trello.com/privacy)
Webflow(https://webflow.com/legal/privacy)

Användning av cookies (kakor):
På webbplatsen använder vi så kallade “Cookies” (kakor). Cookies är små textfiler som lagras pådin dator genom din webbläsare. De lagrar särskild information kring webbplatsen (t.ex.sidinställningar eller dina sparade inloggningsuppgifter och sessioner) som din webbläsare kanåterföra till oss nästa gång du besöker vår webbsida. Detta medför en förbättrad användarupplevelseför dig och en förenklad användning av webbplatsen.

Du kan använda vår webbsida utan att några aktiva Cookies. I din webbläsare kan du närsomhelstbegränsa eller avaktivera användningen av Cookies för webbsidan. Detta kan dock påverkawebbplatsens funktionalitet och användarvänligheten på ett negativt sätt.

För att stänga av cookies kan ni gå in på någon av länkarna nedan:

SafariGoogle ChromeInternet ExplorerMozilla firefox

Samtycke:Genom att du använder dig av denna webbplats, fortsätter att använda våra tjänster eller kontaktaross via någon annan kanal godkänner du att du har läst denna policy och samtycker till att dinauppgifter behandlas på det sätt som står beskrivet i denna policy. Ändringar kan komma att göras ipolicyn, därför bör du med jämna mellanrum läsa igenom den för att försäkra dig om att dugodkänner eventuella förändringar.Behandling av personuppgifter:Vi strävar konstant efter att minimera den totala mängd uppgifter vi sparar om personer. Därför görvi regelbundna gallringar av information, och jobbar med att säkerställa att vi inte spararpersonuppgifter som saknar något syfte eller värde för oss i vårt arbete. Dessutom har vi rutiner föratt säkerställa att inga uppgifter sparas på fler platser än vad som är nödvändigt.Dina rättigheter:- Du har rätt att få en kopia av all information vi sparar om dig.
- Du har rätt till korrektering av felaktiga uppgifter.
- Du har rätt att kräva radering av dina uppgifter, förutsatt att ingen lag kräver att vi bevararuppgifterna om dig.
- Du har rätt att dra tillbaka detta samtycke du givit oss.
- Du har rätt att lämna klagomål till oss angående vårt arbete med personuppgifter.Kontakt:Om du har några frågor eller funderingar över vår policy, eller hur vi arbetar, eller vill nyttja någon av dina rättigheter, eller misstänker att det kan ha skett något brott, så får du gärna maila eller posta till oss:

info@microaalabs.se

MicorAA Labs AB
Upplandsgatan 24A
113 60, Stockholm